Archiwalia

Ukraina

Archiwum ks. Wiktora Kowalowa - Seminarium Nauczycielskie w Ostrogu, 1933-1935

Kolekcja Iryny Polonskiej - Ukraińcy do 1939 r

Kolekcja Aleksandra Malczeniuka - Lwów przed 1939 r