SEKCJA :: Baza wiedzy

Baza wiedzy

Kresy historyczne

Ustalenia zawarte w warunkach Pokoju Ryskiego, jak i podjęte przez Radę Ambasadorów ostatecznie określiły granice II Rzeczypospolitej, z których 25,5 % tj. 1412 km stanowiła granica z Rosją Sowiecką. Zdecydowanie krótszy przebieg...

Baza wiedzy

Codzienność

Okres dwudziestolecia międzywojennego to nie tylko okres dynamicznego rozwoju przemysłowego i...